Errea Soccertime Academy Make Fun
Soccertime zomer 2-daagse
lees meer

 

 

 

 

PROGRAMMA

 

UITSLAGEN

 

 

NIEUWS

Errea Soccertime Academy Make Fun

De Sluisse Vriendenclub van 50

De Sluisse Vriendenclub van 50

 
S.V. Sluis heeft conform het voetbalbeleidsplan een sportieve doelstelling:
S.V. Sluis wil middels het door sponsoring beschikbaar stellen van financiële – en materiële middelen
zelfstandig kunnen blijven voortbestaan om zodoende S.V. Sluis sportief gezien te kunnen laten
doorgroeien naar een bloeiende vereniging die qua senioren op een zo hoog mogelijk niveau speelt
en die voor de jeugd voldoende perspectieven biedt om wekelijks onder professionele begeleiding
hun favoriete sport kan laten beoefenen.
 
Voor de financiering van deze doelstelling heeft S.V. Sluis vele vrienden nodig die de vereniging,
met hun senioren en grote groep jeugd, een warm hart toedragen.
 
Daarom willen ik samen met een kleine groep supporters een club oprichten die dan de naam 
DE SLUISSE VRIENDENCLUB VAN 50. draagt en dat wel met toestemming van het bestuur van S.V.Sluis
 
Wij willen samen met iedereen  die S.V. Sluis een warm hart toedraagt en graag zouden willen dat
S.V. Sluis in de nabije toekomst zelfstandig kan blijven voortbestaan die club dan ook van harte steunen.
Wij vragen de deelnemers die lid willen worden van onze vriendenclub 50 euro te betalen en
indien zij dat gewenst wordt hun naam op een bord aan de kantine kenbaar gemaakt.
 
Inlichtingen  bij Johan Bogaard  tel: 0642938400  of per email naar  babo@zeelandnet.nl
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   OPGAVEFORMULIER  VOOR  DE  SLUISSE  VRIENDENCLUB  VAN  50
 
NAAM:  _______________________________ 

ADRES:  ______________________________ 
 
POSTCODE:  __________   WOONPLAATS:  ____________________________

Eventueel  Bedrijf:  ________________________________________

NEEMT VOOR DE SEIZOENEN   vanaf seizoen 2021-22 DEEL AAN DE  CLUB VAN 50  ACTIE

HIJ/ZIJ  HEEFT  HIERVOOR  EEN  MACHTIGING    ja/nee*

OM  JAARLIJKS  50 EURO  AF TE SCHRIJVEN

HANDTEKENING,
                                                                                            *Doorhalen wat niet van toepassing is

Speelkalender seizoen 20-21 Sluis 1

Trainers voor de jeugd gezocht

SV Sluis is op zoek naar trainers voor de jeugdelftallen. Ben je als lid, ouder of geinteresseerde bereid om voor SV Sluis iets te doen, meld je dan aan als trainer voor de jeugd. Bij interesse graag contact opnemen met Jack Jacobse:
Telefoon: 06-83522594
Mail: jackj@zeelandnet.nl

Corona richtlijnen jeugd

Corona richtlijnen JO6 t/m JO17 seizoen 2020-2021

 

Spelers:

 • Bij verkoudheid of ziekte kom je niet naar de training of wedstrijd!
 • Als iemand in je gezin koorts heeft, kom je niet naar de training of wedstrijd!
 • Handen wassen met water en zeep voordat je naar de training of wedstrijd komt.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem de bal zo min mogelijk in je handen, behalve als je keeper bent.
 • Neem je eigen drinkbidon mee naar de training en wedstrijd, geen bidons delen met anderen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie (trainer, leider, bestuur) en volg de algemeen bekende veiligheids- en hygiëneregels.

 

Ouders:

 • Toeschouwers bij trainingen en wedstrijden houden 1,5 meter afstand van personen buiten jun huishouden, óók op de tribune en in de kantine.
 • Breng bij voorkeur alleen je eigen kind(eren) naar de training of wedstrijd, als er kinderen uit een ander huishouden meerijden wordt een mondkapje geadviseerd.
 • Nadat spelers zijn gebracht of opgehaald bij training, direct het sportpark verlaten.
 • Schreeuwen of zingen langs de lijn is niet toegestaan.
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegelaten in de kleedkamers!
 • Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie (trainer, leider, bestuur) en volg de algemeen bekende veiligheids- en hygiëneregels.

 

Trainers:

 • Bij verkoudheid of ziekte kom je niet naar de training of wedstrijd!
 • Als iemand in je gezin koorts heeft, kom je niet naar de training of wedstrijd!
 • Handen wassen met water en zeep voordat je naar de training of wedstrijd komt.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden, geen high fives geen boksen.
 • JO13 t/m JO17: houdt 1,5 meter afstand tot spelers, behalve als dat niet kan i.v.m. een duidelijke/veilige instructie tijdens training of wedstrijd.
 • Houdt 1,5 meter afstand tot supporters en andere trainers/vrijwilligers!
 • Als trainer ben je aangewezen als corona-verantwoordelijke voor de training van je team. Je ziet toe op de naleving van de regels door spelers en ouders. Als de regels niet nageleefd (kunnen) worden, stop je de trainingen bel je de coördinator.
 • Maximaal 1 persoon tegelijk in het bollenhok.

SPONSORS