De contributies voor het seizoen 2017-2018 als volgt vastgesteld:


Senioren €    110,00
Niet spelende leden €      55,00
JO19 €      87,50
JO17 €      77,50
JO15 €      67,50
JO13 €      60,00
JO11 €      57,50

* Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
   
* Indien door omstandigheden een gedeelte van het seizoen niet kan worden gespeeld is toch de gehele contributie verschuldigd.
   
* Indien de contributie, door welke omstandigheden dan ook, niet kan worden voldaan dient dit gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk naar een oplossing zal worden gezocht. De plicht tot het betalen van de contributie blijft uiteraard bestaan.

SPONSORS