Sponsorcommissie S.V.Sluis

 

 

Geachte ondernemer,

 

Als leden die nauw betrokken zijn bij de voetbalclub S.V.Sluis. hebben wij een aantal jaren geleden een commissie in het leven geroepen “Voetbal Toekomst Sluis”.

 

Die een voetbalbeleidsplan hebben gemaakt en daarmee hoopt de S.V.Sluis. in alle vertrouwen te kunnen werken aan een sportieve toekomst voor de spelers van Sluis,

zeker de jeugd niet te vergeten.

Want, zoals het gezegde luid: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

 

Wij hopen dan randvoorwaarden te creëren die zorgen voor een optimale begeleiding en ontwikkeling van onze jeugdleden en tevens zal het leiden tot betere voetbalprestaties van de senioren, die op termijn zal leiden tot het spelen op een hoger niveau.

 

Om tot een goede uitvoering van het plan te komen betekent het voor de S.V.Sluis.

dat er extra financiële middelen nodig zijn.

 

Met de Sponsorcommissie hopen wij SPONSORS met een voetbalhart voor onze vereniging te kunnen winnen om het voetbalbeleidsplan te realiseren.

 

 

Er zijn de volgende manieren om te sponsoren: 1e Hoofdsponsor (sponsorpakket 1)

2e Co-Hoofdsponsor (sponsorpakket 2)

3e Clubsponsor (sponsorpakket 3)

4e Jeugdsponsor (sponsorpakket 4)

5e Reclamebordsponsor (sponsorpakket 5)

Wat U er voor terug krijgt staat verder vermeld in de Sponsorpakketten

 

 

Wij hopen dan ook op U medewerking.

 

Ik hoop hierbij op een positief antwoord. Dank U bij voorbaat.

 

 

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot.


 

Johan Bogaard Patrick Gijzels
Ridderstraat 4 St. Annastraat 79
4524 BS Sluis 4524 EJ Sluis
telefoon: 06-42938400 telefoon: 06-10595321
emailadres: babo@zeelandnet.nl  

 

 

 

 

 

SPONSORS