VoetbalQuiz S.V.Sluis. 2021
uitgesteld tot 16 januari 2022
lees meer

 

 

 

 

PROGRAMMA

 

UITSLAGEN

 

 

NIEUWS

VoetbalQuiz S.V.Sluis. 2021

aan de Voetbaquiz kan men alleen meedoen met een QR code

        


Uitreiking trainingspakkenhet Bouwbedrijf Frank Baas heeft Sluis JO8-1 van nieuwe trainingspakken voorzien.hier de nieuwe trainingspakken voor de Jeugdteams JO12 t-m JO17 in samenwerking met Aardenburgde
volgende bedrijven waren hierbij betrokken


Rabout &Partners, Steakhouse The Bull, Bakkerij Sint Paulus, Salarisbureau Bogaard,

Notariskantoor Vehaegen/Peijnenburg Netwerk Notarissen, Restaurant Hart van Sluis
.


De Sluisse VriendenClub van 50

De Sluisse VriendenClub van 50

 
S.V. Sluis heeft conform het voetbalbeleidsplan een sportieve doelstelling:
S.V. Sluis wil middels het door sponsoring beschikbaar stellen van financiële – en materiële middelen
zelfstandig kunnen blijven voortbestaan om zodoende S.V. Sluis sportief gezien te kunnen laten
doorgroeien naar een bloeiende vereniging die qua senioren op een zo hoog mogelijk niveau speelt
en die voor de jeugd voldoende perspectieven biedt om wekelijks onder professionele begeleiding
hun favoriete sport kan laten beoefenen.
 
Voor de financiering van deze doelstelling heeft S.V. Sluis vele vrienden nodig die de vereniging,
met hun senioren en grote groep jeugd, een warm hart toedragen.
 
Daarom willen ik samen met een kleine groep supporters een club oprichten die dan de naam 
DE SLUISSE VRIENDENCLUB VAN 50. draagt en dat wel met toestemming van het bestuur van S.V.Sluis
 
Wij willen samen met iedereen  die S.V. Sluis een warm hart toedraagt en graag zouden willen dat
S.V. Sluis in de nabije toekomst zelfstandig kan blijven voortbestaan die club dan ook van harte steunen.
Wij vragen de deelnemers die lid willen worden van onze vriendenclub 50 euro te betalen en
indien zij dat gewenst wordt hun naam op een bord aan de kantine kenbaar gemaakt.
 
Inlichtingen  bij Johan Bogaard  tel: 0642938400  of per email naar  babo@zeelandnet.nl
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   OPGAVEFORMULIER  VOOR  DE  SLUISSE  VRIENDENCLUB  VAN  50
 
NAAM:  _______________________________ 

ADRES:  ______________________________ 
 
POSTCODE:  __________   WOONPLAATS:  ____________________________

Eventueel  Bedrijf:  ________________________________________

NEEMT VOOR DE SEIZOENEN   vanaf seizoen 2021-22 DEEL AAN DE  CLUB VAN 50  ACTIE

HIJ/ZIJ  HEEFT  HIERVOOR  EEN  MACHTIGING    ja/nee*

OM  JAARLIJKS  50 EURO  AF TE SCHRIJVEN

HANDTEKENING,
                                                                                            *Doorhalen wat niet van toepassing is

SPONSORS